Barvy značky Portu

Farby značky Portu

Portu colors 

Hlavní barvy Portu

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

Hlavné farby Portu

Tieto hlavné farby vytvárajú základný vizuálny charakter značky.

Main Portu colors

These main colors create the basic visual character of the brand.

Portu Dark
HEX
#1E0A46
RGBrgb(30,10,70)
CMYK100-100-38-44
Pantone U276 U
Portu Green
HEX
#00A03C
RGBrgb(0,140,50)
CMYK85-17-100-0
Pantone U2426 U

Hlavní barvy Portu Gallery

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

Hlavné farby Portu Gallery

Tieto hlavné farby vytvárajú základný vizuálny charakter značky.

Main Portu Gallery colors

These main colors create the basic visual character of the brand.

Gallery Red
HEX
#BE0000
RGBrgb(190,0,0)
CMYK20-100-90-10
Pantone U7620 U
Gallery Black
HEX
#000000
RGBrgb(0,140,50)
CMYK85-17-100-0
Pantone U2426 U

Barevné palety Portu

Farebné palety Portu

Portu color palette

Green 1

#14C850

Green 2

#00AA3C

Green 3

#008C32

Lime 1

#D2F064

Lime 2

#B4DC1E

Lime 3

#96B40A

Light Purple 1

#9646AA

Light Purple 2

#82328C

Light Purple 3

#781E82

Gray 1

#C8C8C8

Gray 2

#969696

Gray 3

#646464

Barevné palety Portu Gallery

Farebné palety Portu Gallery

Portu Gallery color palette

Red 1

#FF2800

Red 2

#BE0000

Red 3

#960000

Gray 1

#C8C8C8

Gray 2

#969696

Gray 3

#646464

UI barvy

Barvy používané pouze v aplikaci.

UI farby

Farby používané len v aplikácii.

UI colors

Colours used only in the app.

Dark Green

#006624

Green

#00A03C

Bright Green

#14C850

Purple

#9646AA

Lime

#ABC33B

Bright Lime

#B4DC1E

Neon Orange

#FF6E6E

Yellow

#FFE76E

Neon Green

#9EFF6E

Neon Lime

#E9FF99

Bright Blue

#0075FF

Dark Purple

#3900AA

Orange

#E65B0C

Red

#DC1E1E

Dark Blue

#110033

Black

#000000

Dark Grey

#666666

Grey

#979797

Light Grey

#D9D9D9

Bright Grey

#EDEDED

White Grey

#F5F5F5

Barevné režimy

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Farebné režimy

Farebné režimy určujú, akú farebnú schému zvolíme pre logo, aby sa dosiahlo správne zobrazenie na obrazovkách a v tlači.

Color modes

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim Farebný režim Color mode 
Co je to? Čo je to? What is it? 
Příklad zápisu Príklad zápisu Example 
Použití Použitie Usage
HEXEkvivalent RGB (hexadecimální)Ekvivalent RGB (hexadecimálne) RGB equivalent (hexadecimal) #000000
WEBHTMLCSS
RGBBarevný prostor obrazovekFarebný priestor obrazovky Color space for screens rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny Farebný priestor tlačiarne Color space for print 
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk Priame miešané farby na tlač Direct colors for printing 
1100 C
TISK

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Výber farebného režimu pre akékoľvek logo

Choosing color mode

Vhodný barevný režim loga: Vhodná farebnosť loga: Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) Logo bude na obrazovke (web, mobil, prezentácia...) The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…) Logo bude v tlači (vizitka, leták...) The logo will be printed (business card, leaflet…)