Názvy značky 

Názvy značky 

Naming 

Společnost

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

Spoločnosť

Názov spoločnosti vrátane právnej formy sa uvádza v úradných dokumentoch. Používame ho aj pri zasielaní oficiálnej adresy spoločnosti. Všade inde používame zjednodušený marketingový zápis.

Company

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Právny názov Legal nameMarketingový zápis Marketingový záznam Promotion name
WOOD & Company Financial Services a.s.Portu

Portu

portu
PORTU

Slogan

Slogan

Claim

Portu, lepší místo pro peníze

lepší místo pro peníze

Webová adresa

Webová adresa

Web

www.portu.cz

portu.cz
PORTU.cz

Název schránky e-mailu

Název schránky e-mailu je zápis, který příjemce vidí místo e-mailové adresy.

Názov schránky e-mailu

Názov schránky e-mailu je položka, ktorú príjemca vidí namiesto e-mailovej adresy.

The name of the e-mail box

The name of the e-mail box is the entry that the recipient sees instead of the e-mail address.

Jméno Příjmení | Portu

Meno Priezvisko | Portu

Name Surname | Portu

Jméno Příjmení (Portu)
(Portu) Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Meno Priezvisko (Portu)
(PortuMeno Priezvisko
Meno Priezvisko

Name Surname (Portu)
(Portu) Name Surname
Name Surname

Název e-mailu

E-mail name

jmeno.prijmeni@portu.cz

meno.priezvisko@portu.cz

name.surname@portu.cz

prijmeni@portu.cz
jmeno@portu.cz
prijmeni.jmeno@portu.cz

priezvisko@portu.cz
meno@portu.cz
priezvisko.meno@portu.cz

surname@portu.cz
name@portu.cz
surname.name@portu.cz