Písma značky Portu

Písma značky Portu

Portu typefaces

Hlavní písmo 

Hlavní písmo používáme zejména na webu a marketingové komunikaci (tiskoviny, digitální prezentace). 

Hlavné písmo 

Hlavné písmo používame najmä na webe a v marketingovej komunikácii (tlačené materiály, digitálne prezentácie).

Main typeface

We use main typeface especially on the web and marketing communication (print, digital presentations).

Aa

Montserrat

Stáhnout písmo
Stiahnuť písmo
Font download
Stáhnout hlavní písmo Stiahnuť hlavné písmo Download main typeface
Používané řezy písma Používané rezy písma Used font styles

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular Italic (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

DemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Znaková sada Sada znakov Glyphs

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Currency symbols

$

Náhradní písmo

Náhradní písmo je ryze univerzální. Toto písmo je na každém počítači a informace, kterou napíšete v tomto písmu, se s největší pravděpodobností adekvátně zobrazí i příjemci.

Náhradné písmo

Náhradné písmo je čisto univerzálne. Toto písmo je v každom počítači a informácie, ktoré napíšete týmto písmom, sa príjemcovi s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazia primerane.

Altrernate typeface

The alternate typeface is purely universal. This font is on every computer, and the information you type in this font is most likely to be displayed adequately to the recipient.

Platforma Platforma Platform 
Písmo Písmo Typeface 
PCArial
MACHelvetica / San Francisco

Používání písem

Pomocná tabulka pro orientaci, kdy je vhodné použít hlavní, alternativní nebo náhradní písmo. Daná pravidla vycházejí především z licenčních možností daných písem.

Používanie písiem

Pomocná tabuľka na určenie, kedy použiť hlavné, dodatočné alebo náhradné písmo. Tieto pravidlá vychádzajú predovšetkým z licenčných možností daných písiem.

Using typefaces

Table for orientation when it is appropriate to use the main, additional or alternate font. The given rules are based mainly on the licensing possibilities of the given fonts.

Použití písma Použitie písiem Font usage
Hlavní písmo Hlavné písmo Main typeface
Náhradní písmo Náhradné písmo Alternate typeface
Webdesign 

Mobilní aplikace Mobilné aplikácie Mobile apps

Sdílené online dokumety Zdieľané online dokumenty Shared online documents

Offline dokumenty Offline dokumenty Offline documents

Marketingové tiskoviny Marketingové tlačené materiály Marketing prints

E-maily E-maily E-mails